Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Overijssel: Cultuurgrond Hoge Hexel

7645 AJ Hoge Hexel
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  30000 m²

Vrijwillige verkoop bij inschrijving:
Twee kavels cultuurgrond gelegen aan nabij de Bekkenhaarsweg te Hoge Hexel, totale oppervlakte ca. 3 hectare.

Kadastrale aanduiding:.Wierden V 80 gedeeltelijk en Wierden V 105

Het perceel is inmiddels uitgemeten zodat de definitieve oppervlakte ten tijde van de overdracht bekend is. In de koopovereenkomst wordt een ‘meer-minder verrekening’ opgenomen voor het verschil in oppervlakte. Om op de grond te komen wordt een recht van weg gevestigd op het perceel van voorgelegen de woning, deze weg wordt 4 meter breed.

Om iedereen een gelijke kans te geven, is besloten om iedereen de mogelijkheid te bieden om een een bod te doen. We verzoeken u hierbij gebruik te maken van het hiervoor beschikbare biedingsformulier, welke per mail is op te vragen bij Agriteam makelaars Oost Overijssel B.V.

Met de partij(en), welke naar beoordeling van de verkoper het beste voorstel biedt, zal verder worden gegaan. De bieders worden hierover tijdig geïnformeerd. Nadat er is gegund door de verkoper zal de koopovereenkomst worden opgesteld door de makelaar. De koopovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd bij de documentatie en maakt een integraal onderdeel uit van deze inschrijfvoorwaarden en is hier onlosmakelijk mee verbonden.

  • Bieder blijft zijn bieding gestand doen, ook al is dit niet het hoogste bod, totdat door verkoper aangegeven wordt of er wel of niet in onderhandeling getreden wordt.
  • De biedingsformulieren worden enkel in behandeling genomen, indien deze compleet ingevuld en ondertekend zijn.
  • Biedingsformulieren kunnen uiterlijk worden ingezonden t/m maandag 20 maart 2023 om 17.00 uur. Dit kan zowel via de post als via de e-mail op onderstaande adressen:

AgriTeam Makelaars Oost Overijssel B.V.
Gravenlandweg 17
7675 TB  Bruinehaar
droste@agriteam.nl

  • Alle biedingen welke bij Agriteam makelaars Oost Overijssel B.V. tot aan de uiterste inschrijfdatum en tijdstip ingediend worden, worden aangehouden en meegenomen, zodat er voor elke koper gelijke kansen van voorbereiding, bieding en voorwaarden zijn.
  • Er kan een financieringsvoorbehoud opgenomen worden van maximaal 6 weken, dus uiterlijk 1 mei 2023.
  • Op 21 maart 2023 zullen de enveloppen met biedingsformulieren in bijzijn van verkoper(s) geopend worden.
  • De verkoper heeft het recht van beraad en gunning. Dat wil zeggen dat de verkoper niet verplicht is aan de hoogste bieder te gunnen. Het recht van gunning betekent ondermeer dat het de verkoper vrij staat om niet te gunnen.
  • Biedingen zullen niet bekend gemaakt worden.

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Bekkenhaarsweg
Huisnummer 34
Toevoeging ong.
Postcode 7645 AJ
Plaats Hoge Hexel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 30000 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!