Verkocht

Losse grond te koop in Groningen: Cultuurgrond Mussel

8594 TH Mussel
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  194710 m²

19.47.10 ha akkerbouwgrond gelegen aan de Kopstukken te Mussel  

Kadastrale percelen/oppervlakte

Onstwedde W 1197, 04.93.45 ha

Onstwedde W 1199, 10.76.05 ha

Onstwedde W 1201, 03.77.60 ha 

Grondsoort

Voornamelijk Veldpodzolgronden

Specificatie grondsoorten:

-Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)

-Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag (zWp)

-Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand (zWz)

-Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23)

-Meerveengronden op zand zonder humuspodzol beginnend ondieper dan 1,2 meter (zVz)

-Moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand (iWz)

Grondsoort in het kader van de Meststoffenwet

Zandgrond

Productierechten

In de overdracht en levering zijn geen productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Hunze en Aa's)

De waterschapslasten bedragen € 72,42 (aanslagjaar 2023) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

Het kadastrale perceel is niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rust ca. € 65,05 herinrichtingsrente per hectare per jaar met eindjaar 2033.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijk recht

Geen zakelijke rechten bekend

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Drainage

Er is geen drainage aanwezig

Aanvaarding

In overleg

Overige informatie

Op te vragen bij de verkopend makelaar

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding Direct
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Kopstukken
Huisnummer ong
Postcode 8594 TH
Plaats Mussel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 194710 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen in Groningen

Agriteam makelaars en taxateurs is een landelijk opererend samenwerkingsverband van zelfstandige, regionale makelaars. We werken samen op landelijk niveau, maar zijn sterk geworteld in onze eigen regio's.

Voor betrouwbare ondersteuning in de regio Groningen en Noord Drenthe kunt u vertrouwen op Agriteam Zuidlaren. Makelaar en taxateur Koen Warners staat klaar om u te begeleiden tijdens alle essentiële fases van uw bedrijfsvoering. Met zijn diepgaande kennis van de regio Groningen en Noord Drenthe, en als lid van het landelijke netwerk van Agriteam, profiteert hij van de gedeelde expertise en kennisuitwisseling.

Deze lokale experts kennen de regio uitstekend en zijn altijd beschikbaar om u van dienst te zijn. Of u nu wilt kopen of verkopen, ze kennen uw specifieke behoeften als agrarisch ondernemer en bieden professioneel advies en begeleiding gedurende het hele proces.