Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 12.46.15 ha. grasland te Uitgeest

1911 MT Uitgeest
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  124615 m²

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Vier percelen grasland gelegen aan de Lagendijk te Uitgeest groot circa 12.46.15 ha.
Gelegen in Natuur Netwerk Nederland.
Inschrijving sluit op 29 augustus 2023 om 16:00 uur.

Voor verdere info en het inschrijfformulier kunt u contact met ons opnemen.

Situering

Het grasland is gelegen aan de Lagendijk te Uitgeest. Het land is bereikbaar door middel van twee dammen aan de Lagendijk. Aan de zuid- en westzijde van het perceel wordt het perceel omsloten door de molensloot.

Gronden

Het betreft vier percelen. Op de bodemkaart van Nederland is de aanduiding voor het noordwestelijke gedeelte Wgl zijnde moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op gerijpte zavel of klei. Voor het oostelijke gedeelte geldt Mn86C zijnde kalkarme poldervaaggronden; klei.

De percelen liggen aan de openbare weg en zijn prima bereikbaar middels twee dammen. De kadastrale grens ligt aan de voorzijde in het midden van de sloot. Aan de achterzijde ligt de kadastrale grens aan de insteek van de sloot. Aan de oostzijde van het perceel ligt de kadastrale grens op het einde van een tussensloot die het naastgelegen perceel scheidt van de te koop staande percelen. Het land is ontwaterd door middel van greppels.
Er zijn twee dammen naar de openbare weg, beide met stalen hekwerk en één met stalen vanghek voor vee. In de tussensloot staat een eigen VOPO onderbemalingspomp voor de percelen.

Eigendom en beperkingen

Met betrekking tot de grond zijn geen erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten vermeld in het eigendomsbewijs.

 

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren is grasland. Bij RVO is de grond aangemerkt als blijvend grasland. De grond is gelegen in het Natuur Netwerk Nederland en nog niet ingericht voor natuur. Voor meer info hierover zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland

Kadastraal

  • Gemeente Uitgeest, sectie I, nummer 64, groot        8.55.20 ha
  • Gemeente Uitgeest, sectie I, nummer 428, groot      3.90.95 ha
  • Totaal                                                                         12.46.15 ha

 

Bestemming

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Uitgeest, die op 25 november 2014 onherroepelijk is geworden, hebben de gronden de volgende bestemmingen:
• Enkelbestemming Natuur
• Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 5
• Dubbelbestemming Waarde – Landschap
• Functieaanduiding Agrarisch
• Gebiedsaanduiding Vrijwaringszone – Molenbiotoop

De voorschriften zijn als bijlage toegevoegd. Zie ook www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening van 1-1-2023 geeft de volgende zaken aan:
• Grondgebied Provincie Noord-Holland
• Agrarische bedrijven
• Bodemsanering
• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde – Cultureel Erfgoed
• Datacenters uitgesloten
• Landelijk gebied
• MRA landelijk gebied
• LIB 5 zone Schiphol – LIB5 zone Schiphol
• Natuurnetwerk Nederland – Natuurnetwerk Nederland (totaal, incl. natuurverbindingen)
• Ontgrondingen
• Peilbesluit
• Grondbewerking voor permanente bollenteelt uitgesloten - Permanente bollenteelt
• Regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied

Zie ook https://noord-holland.tercera-go.nl/MapViewer/

Lasten

De gebruikelijke lasten zijn van toepassing op de percelen.

Betalingsrechten

Er behoren geen betalingsrechten tot het verkochte. Elk ha geeft recht op een vergoeding in het kader van het zogenaamde Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
 

Fosfaatrechten

Er behoren geen fosfaatrechten tot het verkochte.

Bodemonderzoek

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend en bij Bodemloket staan geen bijzonderheden vermeld.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding Per datum
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Lagendijk
Postcode 1911 MT
Plaats Uitgeest

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 124615 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen in Noord-Holland

Agriteam makelaars en taxateurs is een landelijk opererend samenwerkingsverband van zelfstandige, regionale makelaars. We werken samen op landelijk niveau, maar zijn sterk geworteld in onze eigen regio's.

Agriteam Noord-Holland in De Goorn is uw betrouwbare partner in de regio. Het team, bestaande uit Barbara, George, Sita en Bart, staat klaar om u deskundig advies te geven en u te begeleiden tijdens alle cruciale stappen in uw bedrijfsvoering. Of het nu gaat om aan- en verkoop, taxatie of andere belangrijke fases, zij zijn er om u te ondersteunen en te begeleiden.

Deze lokale experts kennen de regio uitstekend en zijn altijd beschikbaar om u van dienst te zijn. Of u nu wilt kopen of verkopen, ze kennen uw specifieke behoeften als agrarisch ondernemer en bieden professioneel advies en begeleiding gedurende het hele proces.