Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: Landbouwgrond te Westbeemster

1464 NB Westbeemster Oppervlakte / omvang: 32570 m² m²

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:

SLUITINGSDATUM 6 OKTOBER 2020

Omschrijving object algemeen        
perceel landbouwgrond van 3.25.70 ha land in de Beemster, kadastraal gemeente Beemster, sectie F, nummer 1054 en 1085.

Situering

De landbouwgrond is gelegen in het UNESCO werelderfgoed DE BEEMSTER aan de Wormerweg. In het zuidelijke gedeelte wordt de polder doorkruist door de provinciale weg N244 van Alkmaar naar de A7 en Purmerend.  De Wormerweg is de meest westelijke weg van noord naar zuid.  De Wormerweg is de verbindingsweg van de Westdijk naar de Zuiderweg en is middels een tunnel onder de N244 verbonden.
Het land aan Wormerweg is gelegen in de noordoostelijke hoek van de kruising van de Wormerweg met de N244. Aan de wegzijde liggen twee particuliere woonpercelen naast de grond, gescheiden door een sloot. Het perceel is aan de zuidzijde begrensd door de brede Draaioordersloot en ten oosten door de brede Westersloot.

Vraag bij ons uitgebreide brochure aan met volledige info en inschrijfformulier 

Gronden
In Westbeemster aan Wormerweg ligt de kavel van 3.25.70 ha. Een mooie rechthoekige kavel grond.

Op de Bodemkaart van Nederland is de grondslag van het perceel pMn85A zijnde zeekleigronden, kalkrijke Leek-/woudeerdgronden, klei, profielverloop 5.

Het perceel ligt aan de weg en wordt na ongeveer 65 meter vanaf de dam circa 120 meter breed. De totale diepte bedraagt circa 300 meter. Aan de weg ligt een brede dam waardoor het perceel goed bereikbaar is. De kadastrale grens ligt aan de rand van het perceel aan de zuid en oostzijde en in het midden van de sloot aan de noordzijde.  Aan het gedeelte direct na de dam ligt op het perceel diverse stukken puin.

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren is voornamelijk traditionele akkerbouwgewassen. zie hieronder 

Dit jaar is het perceel ingezaaid met gras (bron Boer& Bunder).

Het perceel is bij de levering direct beschikbaar voor de koper.

 • 2010     Tarwe
 • 2011     Uien
 • 2012     Aardappelen
 • 2013     Tarwe 
 • 2014     Bieten
 • 2015     Tarwe
 • 2016     Aardappelen
 • 2017     Bieten
 • 2018     Tarwe
 • 2019     Tijdelijk
 • 2020     Grasland

Eigendom en beperkingen
Op perceel 1085 rust een zakelijk recht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap “N.V. Nederlandse Gasunie” gevestigd te Groningen, zulks ten behoeve van het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een gas transportleiding met eventueel bijbehoren volgens railtracé ter lengte van ongeveer 307 meter op en in het perceel 1085.

Bestemming
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2012 van de gemeente Beemster, dat op 13 september 2013 onherroepelijk is geworden, hebben de gronden de volgende bestemming:

 • Enkelbestemming Agrarisch
 • Gedeeltelijk dubbelbestemming Leiding- Gas
 • Dubbelbestemming Waarde-Archeologie
 • Dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie
 • Functieaanduiding Specifieke vorm van waarde -4

Vraag onze digitale brochure op met uitgebreide informatie!

Zie ook www.ruimtelijkeplannen.nl

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening geeft de volgende zaken aan:

 • Grondgebied Noord Holland
 • Beemster, Unesco
 • Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie


De ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 geeft aan

 • Grond gebied provincie Noord Holland
 • Werkingsgebieden:
  •  Agrarische bedrijven, werkingsgebieden
  •  Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden
  •  Landelijk gebied
  •  Metropool Regio Amsterdam Landelijk gebied
  •  Metropool Regio Amsterdam Gebied
  •  Natura2000 bufferzone
  •  Peilbesluit

Zie ook https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
Lasten
Met betrekking tot de grond zijn geen erfdienstbaarheden vermeld in het eigendomsbewijs. De lasten van de grond zijn de waterschapslasten en wegenheffing  en bedragen circa  € 142,39 per ha(aanslag 2020)

Betalingsrechten
Er behoren geen betalingsrechten tot het verkochte.

Fosfaatrechten
Er behoren geen fosfaatrechten tot het verkochte.

Bodemonderzoek en asbestonderzoek

In 2016 heeft een verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek plaatsgevonden. Uit de samenvatting blijkt dat in de grond geen verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater is een  licht verhoogde concentratie van Barium en Molybdeen gemeten. Dit is geen reden tot nader onderzoek.
Bij de inrit was asbesthoudend materiaal gevonden. Hiervoor is een nader onderzoek uitgevoerd in 2017. Ter plaatse van de inrit was een ernstige bodemverontreiniging met asbest geconstateerd.  In 2018 is de grond gesaneerd en aangevuld met 410 m³ schone klei (zie busmelding). Volledige rapport sanering is op aanvraag beschikbaar.

Agrarische besmettingsonderzoeken

Het perceel is onderzocht op de volgende agrarische besmettingen:

 • Aaltjes, kans op lichte schade
 • Aardappelmoeheid, geen besmetting
 • Stengelaal en witrot, niet aangetroffen in de onderzoeken
 • Bietencystenaaltje, zeer licht besmet

 

 

 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Referentie GV
Aanvaarding Per datum
Aangeboden sinds 21-07-2020
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Wormerweg
Huisnummer 21
Toevoeging nabij
Postcode 1464 NB
Plaats Westbeemster

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 32570 m² m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

G.M. van der Velden
velden@agriteam.nl
T: 072- 503 97 97
M: 06 - 53 23 12 74

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Noord-Holland B.V.
noordholland@agriteam.nl

Wieder 8d
1648 GB De Goorn

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!