Kaart

Varkensbedrijf te koop in Noord-Brabant: Slotstraat 3, 4751 RM Oud Gastel

4751 RM Oud Gastel
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  23895 m²

Varkenshouderij met ontwikkelmogelijkheden in West-Brabant

Namens onze opdrachtgever bieden wij een mooi varkensbedrijf te koop aan. Het betreft een varkensbedrijf met brijvoedering met bijproducten, woonhuis met garage en ca. 2.38.95 ha cultuurgrond, waarvan ca. 1.50.00 ha agrarisch bouwblok met bestemming IV.

Toekomst

Het bedrijf biedt verschillende mogelijkheden voor de toekomst. Was het in het verleden in gebruik als een gesloten varkensbedrijf, sinds enkele jaren is het in gebruik als een varkensbedrijf met speenbiggen en vleesvarkens. De nieuwe vergunningsaanvraag voor deze situatie loopt nog.

Het bedrijf is gelegen aan een rustige doorgaande verharde weg, op zeer korte afstand van de snelweg A17 te West-Brabant. Tevens is er een riante bedrijfswoning gerealiseerd met een vrijstaande grote garage. De relatie met de directe omgeving is goed te noemen.

In de directe omgeving bevinden zich niet veel andere varkensbedrijven, wat de gemiddelde ziektedruk beperkt. Op basis van al deze genoemde punten, biedt het bedrijf daarom perspectief om er een professionele grote vleesvarkenshouderij van te maken.

Men zou kunnen overwegen om enkele stallen te saneren en daarvoor één grotere nieuwe vleesvarkensstal terug te bouwen. Op basis van hierna volgende oordeel zou dit eventueel moeten kunnen. Hierbij opgemerkt dat de verantwoordelijkheid betreffende deze optie bij de potentiele koper ligt, en daarover op verkoper geen aanspraak gemaakt kan worden.

Er zou  een nieuwe stal gebouwd kunnen worden waarbij een aantal uitgangspunten van belang zijn:

 1. Halderberge is geen stalderingsgebied, uitbreiding in bebouwing is mogelijk, mits er voldaan wordt aan de IOV. (Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening (IOV). In de IOV zijn al veel wijzigingen vanuit de Omgevingsvisie doorgevoerd);
 2. Één van de voorwaarde uit de IOV is het bepalen van de achtergrondconcentratie en eventueel een proportionele afname. Omdat op het bedrijf weinig combiwassers zijn, liggen daar waarschijnlijk mogelijkheden;
 3. Er ligt een bouwvlak van ca. 1,5 ha wat nog niet volledig volgebouwd is. Art 3.3.7 van het bestemmingsplan geeft de mogelijkheden voor het vergroten van de bebouwing voor veehouderij;
 4. Per 1 januari 2024 zal het referentieniveau voor ammoniak sterk dalen;
 5. De grote onzekerheid zit in stikstof. De minister heeft aangekondigd dat de RAV niet meer gebruikt mag worden voor het bepalen van de stikstofuitstoot ikv de Wnb. Wanneer en hoe er duidelijkheid gaat komen is niet bekend.
 6. Concreet uitrekenen hoe groot het bedrijf kan worden is mogelijk, waarbij wel aan wordt gegeven dat de kosten die hiervoor gemaakt worden voor opdrachtgever van deze berekeningen zijn.

 

Stallen

De stallen zijn als volgt gebouwd en ingericht:

Stal 1, bouwjaar ca. 1974

 • Hygiënesluis met douche, werkplaats;
 • capaciteit ca. 300 speenbiggen + 114 vleesvarkens;
 • troffelvloer, halfrooster, kunststof hokinrichting met rvs lange trog, ventilatie plafond houtwolcement platen, ruimte en vloerverwarming;
 • Rioolsysteem onder rooster, putdiepte ca. 0.80 m.;
 • Afdeling vleesvarkens diepe put van ca. 1.50 m.;
 • Ziekenboeg;
 • Geen luchtwasser gerealiseerd;
 • Asbest golfplaten.

Stal 2, bouwjaar ca. 1997

 • Capaciteit ca. 433 speenbiggen;
 • Volledig kunststof rooster, kunststof hokinrichting met rvs lange trog, ventilatie plafond houtwolcement platen, ruimteverwarming;
 • Volledig put, met dubbele put;
 • Geen luchtwasser gerealiseerd;
 • Asbest vrije golfplaten.

Stal 3, bouwjaar ca. 1988

 • Capaciteit ca. 600 speenbiggen;
 • Half rooster, kunststof hokinrichting met rvs lange trog, ventilatie plafond houtwolcement platen;
 • Volledig put, met dubbele put;
 • Geen luchtwasser gerealiseerd;
 • Asbest golfplaten.

Stal 4, bouwjaar ca. 1998

 • Capaciteit ca. 350 vleesvarkens;
 • Bolle vloer, kunststof hokinrichting met rvs lange trog, ventilatie plafond houtwolcement platen en vloerverwarming;
 • Spoelgoten onder de rooster, putdiepte ca. 0.80 m.;
 • Geen luchtwasser gerealiseerd;
 • Asbest vrije golfplaten.

Stal 5, bouwjaar ca. 1993

 • Capaciteit ca. 461 speenbiggen en 347 vleesvarkens;
 • Bolle vloer, betonnen hokinrichting met rvs lange trog, ventilatie plafond houtwolcement platen;
 • Grote groepen speenbiggen, lange rvs trog en ventilatie plafond houtwolcement platen;
 • Dubbele put met schuine wand, totale diepte ca. 1.85 m., waarvan onderste put ca. 1.0 m. diep;
 • Geen luchtwasser gerealiseerd;
 • Asbest vrije golfplaten.

Stal 6, bouwjaar ca. 1997

 • Capaciteit ca. 486 vleesvarkens;
 • Half rooster, betonnen hokinrichting, lange rvs trog, ventilatie plafond houtwolcement platen en vloerverwarming;
 • Volledig onderkelderd, putdiepte ca. 1.50 m.;
 • Ziekenboeg;
 • Chemische luchtwasser 95% Bovema;
 • Asbest vrije golfplaten;
 • Brijvoeder installatie Fancom, restloos. 6 x bijprodukten silo’s en 8 x krachtvoeder silo’s.

Stal 8, bouwjaar ca. 2008

 • Capaciteit ca. 1778 vleesvarkens;
 • Bolle vloer met beton rooster, kunststof hokinrichting, lange rvs trog, ventilatie plafond houtwolcement platen;
 • Volledig put, diepte ca. 1.50 m.;
 • Chemische luchtwasser 95% Bovema;
 • Asbest vrije golfplaten.

 

Bestemming

De volgende bestemming rust op het bedrijf:

Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge, NL.IMRO.1655.BP6009-C002, deels onherroepelijk in werking, IMRO 2012, 2017-12-14, vastgesteld:

 • Enkelbestemming Agrarisch;
 • Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2, Functie aanduiding intensieve veehouderij

(bron: ruimtelijkeplannen.nl)

 

Vergunningen

Momenteel rust er een NB-vergunning op het bedrijf van 21 januari 2015. Op grond van deze vergunning mogen de volgende aantal dieren binnen de inrichting aanwezig zijn;

Stal A: 32 kraamzeugen (D1.2.6) / 45 guste- en dragende zeugen(D1.3.101) / 1 dekbeer (D2.100);

Stal B: 597 gespeende biggen (D1.1.10); 560 gespeende biggen (D1.1.10);

Stal C: 48 kraamzeugen (D1.2.6);

Stal D: 72 kraamzeugen (D1.2.11);

Stal F: 470 guste- en dragende zeugen (D1.37) / 360 gespeende biggen (D1.1.11) / 904 gespeende biggen (D1.1.11);

Stal G: 480 vleesvarkens (D3.2.9);

Stal H: 662 vleesvarkens (D3.2.9);

Stal I: 1683 vleesvarkens (D3.2.9)

 

Op dit moment zijn alle zeugenplaatsen omgebouwd tot biggenplaatsen. In totaal worden er

ca. 1.800 speenbiggen gehouden, veelal in grote groepen, en ca. 3.250 vleesvarkens. Er loopt een vergunningsaanvraag voor het houden van 1.794 speenbiggen, 3.075 vleesvarkens en

199 zoogkoeien.

 

Vraagprijs op aanvraag

 

Aanvaarding in overleg.

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Slotstraat
Huisnummer 3
Postcode 4751 RM
Plaats Oud Gastel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 23895 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen in Noord-Brabant

Agriteam makelaars en taxateurs is een landelijk opererend samenwerkingsverband van zelfstandige, regionale makelaars. We werken samen op landelijk niveau, maar zijn sterk geworteld in onze eigen regio's.

In de regio Noord-Brabant zijn er verschillende betrouwbare dienstverleners van Agriteam waarop u kunt rekenen. Allereerst hebben we AgriTeam Zuid-West Brabant, een ervaren team van makelaars en taxateurs gevestigd in het Brabantse Etten-Leur. Daarnaast is er Agriteam West-Brabant, waar Makelaar en taxateur Rick Westerlaken werkzaam is en gevestigd is in Woudrichem. Tot slot hebben we Agriteam Peel-, Maas- en Rivierengebied, dat actief is in Noord-Brabant, Noord-Limburg en het zuiden van Gelderland. Elk van deze kantoren biedt uitgebreide expertise en professionele diensten op het gebied van agrarisch onroerend goed in hun respectievelijke regio's.