Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Verkoop bij inschrijving Veldweg te Emmen (Nieuw-Dordrecht)

7885 Nieuw-Dordrecht

Ca. 01.04.96 ha. akkerbouwgrond wordt middels een OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING verkocht gelegen aan de Veldweg te Emmen (gelegen tussen sportpark Bloemendaal en de Algemene Begraafplaats van Nieuw-Dordrecht) in opdracht van Prolander.
De sluiting van de inschrijving is vrijdag 15 januari 2021 om 12.00 uur.

DATA CULTUURGROND
-Uiterlijk 15 januari 2021 om 12.00 uur

Indienen van de biedingen uitsluitend middels een door AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe of Prolander beschikbaar gesteld inschrijvingsformulier die uitsluitend per mail kan worden verstuurd naar: inschrijvingen@prolander.nl. 

-15 januari 2021 om 12.00 uur

De postbus wordt geopend op 15 januari 2021 om 12.00 uur en alle biedingen die dan binnen zijn gekomen worden door Prolander in behandeling genomen.

-Uiterlijk 5 december 2020

Uiterlijke datum indienen van vragen bij AgriTeam Z.O. Drenthe

-Uiterlijk 15 december 2020
Uiterlijke datum beantwoording van vragen

-22 januari 2021
Datum voorgenomen gunning

-8 februari 2021

Datum definitieve gunning

-15 februari 2021

Voorgenomen datum akte passering

Kadastraal perceel/oppervlakte
Emmen O 186, ca. 01.04.96 ha akkerbouwgrond

Grondsoort
Moerige podzolgrond, humushoudend zanddek en moerige tussenlaag

Feitelijke levering
De cultuurgrond wordt geleverd in de huidige staat.
De cultuurgrond is vrij van pacht/gebruik van derden.
De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op datum juridische levering.

Betalingsrechten en/of productierechten
In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
2018: grasland
2019: grasland
2020: grasland

Waterschapslasten (Waterschap Hunze en Aa's)
De waterschapslasten bedragen € 65,53 (aanslagjaar 2020) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied
Het kadastrale perceel is niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente
Op het kadastrale perceel rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden
Het toegangspad naar het perceel maakt onderdeel uit van het te koop staand perceel en er zal formeel een erfdienstbaarheid (recht van overweg) worden gevestigd op dit toegangspad.  

Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij de Provincie Drenthe.

Overige voorwaarden:

  • Een bankverklaring dient getoond te worden bij gunning;
  • Gunning geschiedt aan de hoogste bieder;
  • Wanneer de hoogste bieder niet aan de gestelde criteria kan voldoen, de gunning geschiedt aan de daaropvolgende hoogste bieder;
  • Verkoop vindt enkel doorgang indien de bieding hoger is dan de vooraf interne vastgestelde richtprijs door Prolander;
  • Bieding is onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud en in een exact bedrag van in hele euro's vermeld
  • Kosten koper
  • Bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart)

Info: AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe 0524-550593

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Veldweg
Postcode 7885
Plaats Nieuw-Dordrecht

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Gert Lubbers
lubbers@agriteam.nl
T: 06-22795275
M: 06-22795275

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Z.O. Drenthe
lubbers@agriteam.nl

Weidemolen 2
7751 DZ Dalen

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!